Sunday, 07/06/2020 - 15:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hàm Tử

Đề kiểm tra 15 phút- hình 9-

Hä vµ tªn :                                                              Thø      ngµy      th¸ng      n¨m 2019            

Líp :                                                                                  kiÓm tra 15 phót

Tr­êng THCS Hµm Tö                                                          m«n: HÌNH HỌC

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hä vµ tªn :                                                              Thø      ngµy      th¸ng      n¨m 2019            

Líp :                                                                                  kiÓm tra 15 phót

Tr­êng THCS Hµm Tö                                                          m«n: HÌNH HỌC

§iÓm

Lêi phª cña thÇy gi¸o

 

 

 

                                                ®Ò bµi

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 21
Tháng 06 : 381
Năm 2020 : 8.139